10.3.2012. NOVI LIST: Four aces: Renata Sopek, two Nevens and the mysterious Stig10.3.2012. NOVI LIST: Četiri aduta: Renata, dva Nevena i tajanstveni Stig

Treća vijest
srpanj 4, 2012
12.3.2012. Kreator Racing in the Grobnik Trackday12.3.2012. Kreator Racing na Grobnik Trackdayu
srpanj 12, 2012

10.3.2012. NOVI LIST: Four aces: Renata Sopek, two Nevens and the mysterious Stig10.3.2012. NOVI LIST: Četiri aduta: Renata, dva Nevena i tajanstveni Stig

ZAGREB After obtaining exclusive media rights for the championship of the Formula 1 last year and allowing
Formula fans a possibility to watch broadcasts through local media stations, yesterday the Kreator group
with director Davorin Štetner presented, in Zagreb hotel Esplanade, aces for the new season. Promoter,
spokesperson, studio anchorwoman Renata Sopek stays on, while it was possibleto find out two out of the
three commentator names – Neven Novak and Neven Cvijanović. The third and greatest commentator ace of the
Kreator group, was walking around hidden behind a dark helmet visor , and his name will be revealed 18th of
March during the broadcast of the first race of this season, the one from Mebourne. For now it is known only that
his code name is Stig!

And the announcement of the new season began by reminding of the last years, the first.
– The first year was a learning year, so admits Štetner.
Ratings were, as he said, on the level of the ones that HRT had when broadcasting Formula 1, and that means
some 200 or so thousand loyal spectators, most of all for the broadcast from Singapore when there were 350.000
in front of the screens. Races will be able to be viewed, through local TV stations, for example TV Istra and
channel RI, and in HD resolution through Max TV and B.net. That is, as Štetner said, none of the platforms will be
deprived of Formula 1.

Neven Novak announced, in accordance with preseason tests, maybe the most suspenseful season so far. After
all, there will be six world champions going on the track to battle. Štetner illustrated great ambitions of his firm by
presenting the Kreator racing team, a team whose goal is affirmation of young Croatian drivers in domestic and
international competitions. Members of the team are two young drivers 11 years old, Max Herendić and Damian
Sekulić and multiple state champion Kristijan Habulin. And while those younger ones will be sitting in there
karting, Habulin will drive the Italian championship with the Formula Reanult 2000.

Author: Siniša Pavić
Published: March 10th, 2012. 14:32, Novi list
Photo: Davor KovačevićZAGREB Nakon što je 2011. godine ishodovala ekskluzivna medijska prava prvenstva Formule 1 te ljubiteljima Formule pružila mogućnost da gledaju prijenose preko lokalnih televizijskih postaja, Kreator grupa na čelu s direktorom Davorinom Štetnerom predstavila je jučer u zagrebačkom hotelu Esplanada adute za novu sezonu. Promotorica, zaštitno lice, studijska voditeljica ostaje Renata Sopek, dok se od tri komentatorska imena jučer dalo saznati za dva – Nevena Novaka i Nevena Cvijanovića. Treći i ponajveći komentatorski adut Kreator grupe, Esplanadom je jučer šetao skriven iza tamnog vizira kacige, a njegovo ime biti će otkriveno 18. ožujka za prijenosa prve utrke ovogodišnje sezone, one iz Melbourna. Za sada se zna tek da mu je kodno ime Stig!

A najava nove sezone, počela je podsjećanjem na lanjsku, prvu.
– Prva je godina bila godina učenja, priznao je tako Štetner.
Gledanost je, kako reče, bila na razini one koju je prenoseći godinama utrke Formule 1 imao HTV, a to znači u nekih 200-tinjak tisuća vjernih gledatelja, ponajviše za prijenosa utrke iz Singapura kada ih se pred ekranima okupilo 350.000. Utrke će se i opet moći pratiti preko regionalnih tv postaja, primjerice preko TV Istre i Kanala RI, a u HD rezoluciji putem, MaxTV-a i B.net.a. Odnosno, kako reče Štetener, nijedna platforma neće biti zakinuta za formulu.
Neven Novak najavio je, sukladno predviđanju stručnjaka te na osnovu predsezonskih testiranja, možda najneizvjesniju sezonu ikada. Uostalom, na stazu će na megdan šest svjetskih prvaka. Štetner je pak velike ambicije svoje tvrtke ilustrirao i predstavljanjem Kreator Racing team, ekipe čiji je cilj afirmiranje mladih hrvatskih vozača na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Članovi tima su dva mlada vozača od 11 godina, Max Herendić i Damian Sekulić te višestruki prvak države Kristijan Habulin. Pa, dok će mlađi sjesti u svoje kartinge, Habulin će s Formulom Renault 2000 voziti talijansko prvenstvo »Challenge«.

Autor: Siniša Pavić
Objavljeno: 10. ožujka 2012. u 14:32, Novi list
Foto: Davor Kovačević