27.3.2012. JUTARNJI LIST: Great first bout in Formula Renault ‘This is not a toy, it speeds up to 270 kmh!’27.3.2012. JUTARNJI LIST: Odličan prvi nastup u Formuli Renault: ‘Ovo nije igračka, juri i 270 km/h!’

Treća vijest
srpanj 4, 2012
12.3.2012. Kreator Racing in the Grobnik Trackday12.3.2012. Kreator Racing na Grobnik Trackdayu
srpanj 12, 2012

27.3.2012. JUTARNJI LIST: Great first bout in Formula Renault ‘This is not a toy, it speeds up to 270 kmh!’27.3.2012. JUTARNJI LIST: Odličan prvi nastup u Formuli Renault: ‘Ovo nije igračka, juri i 270 km/h!’

I don’t know what to expect because I never drove anything similar, I don’t have results with which to compare
how good or bad are my laps – spoke Kristijan Habulin.

Won 5th and 6th place

Indeed, in one of the preseason tests he set the best lap time, which is a pretty good indicator of what to expect,
still he didn’t let that enthrall him.

– I set that result in a borrowed car, and not in my own, whose quality, because of the price of the car isn’t on the
level of the others.

But this weekend, 24 year old driver from Zagreb showed that in his own car he can expect high placement in the
races of Italian championship Formula Renault. The famous Monza was the host of the season opening, and in
two races in one day (each 25 minutes long), Habulin won 5th and 6th place in the 17 driver competition. The best
moment happened in the second race in which he started from second place and came to first where he spent the
first third of the race.

Croat leading a Formula race, of any kind, now, that’s something hard to imagine…

– Kristijan was fantastic; we were jumping out of joy in the bleaches while he was first. The Italians were looking at
us a bit strange – seas Davorin Štetner, director of Kreator Racing Team, in whose colors Habulin is driving.

In the rest of the race better prepared cars have determined the final standings, but to Habulin, the only Croat
competing in any Formula touring championship this season, this was a great encouragement for the rest of the
season.

Costs 100.000 euros

– I entered this to se how good I actually am, if I am successful, maybe the door will open for something more
serious, for instance, Formula 3000. Until now I only drove karting and there I won everything that I could, and
Formula Renault is the first step up. It’s the first slightly powerful Formula, not just a toy; the maximum speed is
260- 270 km/h seas Habulin.

The price tag makes it feel like not just a toy…

– A new car is 70.000, and I bought a used one for 30.000. Costs for the season are minimally 100.000 and that’s
without crashes – he adds with a smile.

After Monza comes Imola in May, and there are Misano, Vallelunga, Mugello and the Austrian Red Bull Ring.

Author:Ivan Jelkić
http://autoklub.jutarnji.hr/kristijan-habulin-odlican-prvi-nastup-u-formuli-renault-na-monzi—ovo-nije-igracka–juri-i-270-km-h–/1017307/

Ne znam što očekivati jer nikada nisam vozio ništa slično, nemam rezultate s kojima bih mogao uspoređivati koliko su moji krugovi dobri ili loši – govorio je Kristijan Habulin.

Osvojio 5. i 6. mjesto

Doduše, na jednom od predsezonskih testiranja postavio je i najbolje vrijeme, što je prilično dobar pokazatelj što može očekivati, ali ni time se nije dao zanijeti.

– Taj sam rezultat postavio u posuđenom bolidu, a ne u svom vlastitom, koji zbog cijene ipak nije jednako kvalitetan kao ostali.

No, proteklog vikenda 24-godišnji Zagrepčanin je i u vlastitom bolidu pokazao da može računati na visoke plasmane u utrkama Talijanskog prvenstva Formule Renault. Slavna Monza bila je domaćin otvaranja sezone, a u dvije utrke u jednom danu (svaka traje po 25 minuta), Habulin je osvojio 5. i 6. mjesto u konkurenciji 17 vozača. Najbolji trenutak dogodio se u drugoj utrci u kojoj je startao s drugog mjesta probio se na prvo i tamo proveo prvu trećinu utrke.

Hrvat u vodstvu utrke Formule, bilo koje vrste, e, to je nešto što je teško zamisliti…

– Kristijan je bio fantastičan, skakali smo od sreće na tribinama dok je bio prvi. Talijani su nas malo čudno gledali – kaže Davorin Štetner, direktor Kreator Racing Teama, u čijim bojama vozi Habulin.

Bolje pripremljeni bolidi u nastavku su utrke ipak presudili konačni poredak, ali Habulinu, jedinom Hrvatu koji se ove sezone natječe u bilo kojem prvenstvu Formule na kružnim stazama, ovo je bilo veliko ohrabrenje za nastavak sezone.

Troškovi 100.000 eura

– U ovo sam ušao da vidim koliko zapravo vrijedim, ako budem uspješan, možda se otvore vrata za nešto još ozbiljnije, primjerice, Formulu 3000. Dosad sam vozio samo karting i tamo osvojio gotovo sve što sam mogao, a Formula Renault je prva stepenica prema gore. To je prva malo jača Formula, nije nikakva igračka, maksimalna brzina je i 260-270 km/h – kaže Habulin.

I po cijeni se osjeti da nije igračka…

– Novi bolid košta 70.000, ja sam kupio rabljeni za 30.000. Troškovi za sezonu su minimalno 100.000 eura i to ako ne bude sudara – dodaje sa smiješkom.

Nakon Monze slijedi Imola u svibnju, a u kalendaru su još Misano, Vallelunga, Mugello i austrijski Red Bull Ring.

Autor:Ivan Jelkić
http://autoklub.jutarnji.hr/kristijan-habulin-odlican-prvi-nastup-u-formuli-renault-na-monzi—ovo-nije-igracka–juri-i-270-km-h–/1017307/