9.3.2012. VEČERNJI LIST: Štetner: I will follow Ecclestone’s advice, even though F1 rights have become more expensive9.3.2012. VEČERNJI LIST: Štetner: Slijedit ću Ecclestoneov savjet, iako su prava F1 poskupjela

Treća vijest
srpanj 4, 2012
12.3.2012. Kreator Racing in the Grobnik Trackday12.3.2012. Kreator Racing na Grobnik Trackdayu
srpanj 12, 2012

9.3.2012. VEČERNJI LIST: Štetner: I will follow Ecclestone’s advice, even though F1 rights have become more expensive9.3.2012. VEČERNJI LIST: Štetner: Slijedit ću Ecclestoneov savjet, iako su prava F1 poskupjela

A great marketing trick was done by the owners of Formula 1 rights. In the presentation of the team for the new
season they brought an anchorman with a black helmet on his head.

– Races will be broadcasted by the highest rank of commentators, and the mysterious Stig, main anchorman
will be helped by Neven Novak and his namesake Neven Cvijanović. Of course Renata Sopek is still the
spokesperson, without her it’s not the same – seas Davorin Štetner, owner of the rights for race broadcasting.

The main commentator star, the before mentioned Stig, will be known only after the GP Australia. According to
our indications, the voice will be familiar to the viewers, the one of Ivica Blažičko, still, this wasn’t confirmed.

– Let the viewers wonder, it will be more interesting- adds Štetner (31), owner of the Kreator company, to whom
rights are becoming more expensive this season, as every year.

– I had a great problem with the course of the dollar, which skyrocketed, expenses rose drastically, but I am
following Ecclestone’s advice from last year: “Continue fighting”. On the contrary we’ll do better than last year
when we were learning – promises the young entrepreneur.

The concept of broadcasting stays the same; races and all the practices will be broadcasted by regional TV
stations, and the news is that there will be no blackouts like last year, it will be possible to watch it on all platforms
(MaxTV, Bnet, Amis, Iskon, Optima). Interestingly, during the race it will not be possible to monitor broadcastings
done by Germanys RTL or Sport1…

Owner of the rights will also start a project Kreator Racing Team whose goal is affirmation of young drivers. The
only Croat in a Formula will be from Zagreb, Vrapče

– I will be driving six races in the Italian formula Renault, I’ve already done tests, and the season starts in Monza
in two weeks. I am excited, because it’s a chance for me to advance, to break the ice. I already did all I could in
karting – Kristijan Habulin (23) is joyful.Dobar marketinški štos izveli su vlasnici prava za formulu 1. Na predstavljanju tima za novu sezonu doveli su voditelja s crnom kacigom na glavi.

– Utrke će prenositi komentatorska krema, a tajanstvenom Stigu, glavnom komentatoru, pomagat će Neven Novak i njegov imenjak Neven Cvijanović. Dakako, Renata Sopek ostaje naše zaštitno lice, bez nje to ne bi bilo to – kaže Davorin Štetner, vlasnik prava za prijenos utrka.

Glavna komentatorska zvijezda, spomenuti Stig, bit će poznata tek na VN Australije. Prema našim indicijama, glas će biti poznat gledateljima, onaj Ivice Blažička, no za to nismo dobili potvrdu.

– Neka se gledatelji još malo pitaju, bit će zanimljivije – dodaje Štetner (31), vlasnik tvrtke Kreator, kojem ove sezone prava poskupljuju kao i svake godine.

– Imao sam i velik problem s tečajem dolara, koji je otišao u nebo, troškovi su narasli drastično, ali slijedim Ecclestoneov savjet od prošle godine “Nastavi se boriti”. Dapače, bit ćemo bolji nego lani kad smo učili! – obećava mladi poduzetnik.

Koncept prijenosa ostaje isti, utrke i sve treninge prenosit će regionalne televizije, a novost je da neće biti zamračivanja kao lani, već će se moći gledati na svim platformama (MaxTV, Bnet, Amis, Iskon, Optima). Zanimljivo, za vrijeme utrka neće se moći istodobno pratiti prijenosi koje rade njemački RTL, Sport1…

Vlasnici prava započet će i s projektom Kreator Racing Team kojemu je cilj afirmiranje mladih vozača. Jedini Hrvat u formuli bit će iz zagrebačkog Vrapča.

– Vozit ću šest utrka u talijanskoj seriji formule Renault, bio sam već na testiranjima, a sezona počinje u Monzi za dva tjedna. Uzbuđen sam, jer to mi je prilika da napredujem, da probijem led. U kartingu sam ionako postigao sve što sam mogao – veseli se Kristijan Habulin (23).